Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Comperia.pl

data aktualizacji

30 stycznia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Comperia.pl SA z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E i F (oferującym jest Ipopema Securities SA).