Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Alumetal

Data aktualizacji:

17 czerwca 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Alumetal SA z siedzibą w  Kętach w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji serii A, B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C (oferującym jest: UniCredit CAIB Poland SA).

 

Do pobrania

KNF prospekt Alumetal 17062014

plik .pdf, 64,1kB
Pobierz