Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Admiral Boats

Data aktualizacji:

7 sierpnia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Admiral Boats SA z siedzibą w Bojanie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H (firma inwestycyjna: Invista Dom Maklerski SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Admiral Boats

plik .pdf, 64,4kB
Pobierz