Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Admiral Boats

data aktualizacji

7 sierpnia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Admiral Boats SA z siedzibą w Bojanie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H (firma inwestycyjna: Invista Dom Maklerski SA).