Komunikat w sprawie zatwierdzenia memorandum informacyjnego BUMECH SA

data aktualizacji

28 października 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono memorandum informacyjne sporządzone przez:

• BUMECH SA z siedzibą w Katowicach w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F (oferującym jest Dom Inwestycyjny Investors S.A. z siedzibą w Warszawie).