Komunikat z 238. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 października 2014 r.

data aktualizacji

1. W dwieście trzydziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów.

2. KNF jednogłośnie uznała, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru wdrożenia przez Bank Zachodni WBK SA sposobu postępowania dotyczącego wykonywania czynności związanych z działalnością maklerską poza jednostką banku, w której prowadzona jest działalność maklerska, na podstawie art. 113 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 4 listopada 2014 r.
• 18 listopada 2014 r.
• 2 grudnia 2014 r.
• 16 grudnia 2014 r