Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 213. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 maja 2014 r.

Data aktualizacji:

1. W dwieście trzynastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Dariusza Dylickiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
• Pana Zbigniewa Fiałka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczółkach,
• Pani Ireny Skoroszewskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Legionowie.

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• ING Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• MetLife Amplico Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

4. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• europejskiego przeglądu jakości aktywów(Asset Quality Review – AQR) w polskim sektorze bankowym,
• czynności inspekcyjnych i walidacyjnych w sektorze bankowym, SKOK i krajowych instytucjach płatniczych za 2013 r.,
• sytuacji sektora ubezpieczeń w 2013 r.,
• planów finansowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na 2014 r.,
• sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 r.,
• sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 r.,
• zbywania na terytorium Polski tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w 2013 r.

5. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 27 maja 2014 r.
• 10 czerwca 2014 r.
• 24 czerwca 2014 r.
• 8 lipca 2014 r.

 

Do pobrania

Komunikat z 213. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 maja 2014 r.

plik .pdf, 208,8kB
Pobierz