Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 166. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 października 2012 r.

Data aktualizacji:

19 października 2012 r.


1. W sto sześćdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego2,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej3,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej4.

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Agnieszki Domaradzkiej na Członka Zarządu Nordea Bank Polska SA,
• Pana Adama Skowrońskiego na Członka Zarządu SGB – Banku SA,
• Pana Aleksandra Solskiego na Członka Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Unilever Polska SA,
• Pana Sławomira Żygowskiego na Prezesa Zarządu Nordea Bank Polska SA.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych przez:

• Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

4. KNF jednogłośnie przekazała zagranicznym organom nadzoru informację o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na terytorium Bułgarii, Francji, Grecji i Rumunii przez:

• Dom Maklerski Consus SA.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na dwie osoby fizyczne jako akcjonariuszy spółki Swarzędz Meble SA w likwidacji w upadłości likwidacyjnej, co do których istnieje ustawowe domniemanie działania w porozumieniu, kary pieniężne w wysokości 70 tysięcy złotych oraz 15 tysięcy złotych za niepowiadomienie w ustawowym terminie spółki Swarzędz Meble SA w likwidacji w upadłości likwidacyjnej i KNF o łącznym przekroczeniu 5%, 10% i 15% ogólnej liczby głosów w Swarzędz Meble SA w likwidacji w upadłości likwidacyjne w okresie wrzesień 2009 r. – styczeń 2011 r. oraz o dwukrotnej zmianie dotychczas posiadanego łącznego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów w Swarzędz Meble SA w likwidacji w upadłości likwidacyjnej o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w okresie sierpień 2010 r. – styczeń 2011 r.

6. KNF jednogłośnie nałożyła na Raner sp. z o. o. jako akcjonariusza spółki Techmex SA karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych za niepowiadomienie w ustawowym terminie spółki Techmex SA i KNF o zmianie stanu posiadania akcji poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Techmex SA w listopadzie 2009 r.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 70 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu. Naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności towarzystwa po raz trzeci.

8. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• rynku międzybankowego w Polsce,
• sytuacji powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) w I półroczu 2012 r.,
• stanu sektora ubezpieczeń w I półroczu 2012 r.,
• wyników oceny BION powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) za 2011 r.

9. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 6 listopada 2012 r.
• 20 listopada 2012 r.
• 4 grudnia 2012 r.
• 20 grudnia 2012 r.
• 8 stycznia 2013 r.

_________________________________

1 Pan L.Gajek nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2a, 2c–d, 3–8 komunikatu.
2 Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2c, 3–7, 8b–d komunikatu.
3 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2c, 3–7, 8b–c komunikatu.  
4 Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2a–b, 2d komunikatu.

Do pobrania

Komunikat ze 166. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 października 2012 r.

plik .pdf, 45,9kB
Pobierz