Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 164. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2012 r.

Data aktualizacji:
25 września 2012 r.
 

1. W sto sześćdziesiątym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej3.

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Klausa Eberharta na Prezesa Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group,
• Pana Jarosława Hermanna na Członka Zarządu AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Pana Krzysztofa Janickiego na Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,
• Pana Tomasza Mironczuka na Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA4,
• Pani Aleksandry Widziewicz na Prezesa Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła Towarzystwu Ubezpieczeń Europa SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 23 października 2012 r.

4. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• procesu BION dla sektora bankowego,
• procesu BION dla domów maklerskich,
• działalności otwartych funduszy emerytalnych w II kwartale br.,
• ubezpieczeń obowiązkowych w 2011 r.,
• reasekuracji krajowych zakładów ubezpieczeń w 2011 r.

5. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 9 października 2012 r.
• 19 października 2012 r.
• 6 listopada 2012 r.
• 20 listopada 2012 r.
• 4 grudnia 2012 r.
• 20 grudnia 2012 r.
• 8 stycznia 2013 r.

_________________________________

1 Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 4 komunikatu.
2 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 4 komunikatu.
3 Pan J.Pruski na własny wniosek był wyłączony od udziału w sprawie opisanej w pkt 2d komunikatu. Oprócz tego, Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 4 komunikatu.
4 Pan J.Pruski na własny wniosek był wyłączony od udziału w sprawie opisanej w pkt 2d komunikatu.

Do pobrania

Komunikat ze 164. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2012 r.

plik .pdf, 171,8kB
Pobierz