Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 149. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 lutego 2012 r.

Data aktualizacji:

21 lutego 2012 r.

1. W sto czterdziestym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych przez:

• PricewaterhouseCoopers Securities SA.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie nabywania i zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych przez:

• Aviva Investors Poland SA.

4. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie przez:

• Dom Inwestycyjny Investors SA.

5. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Grupę Finanza sp. z o. o. akcji Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Skarbiec Asset Management Holding SA akcji Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

6. KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” SA przez:

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (18.801 akcji),
• PGE Polska Grupa Energetyczna SA (1 akcja),
• PGE Energia Odnawialna SA (1 akcja),
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MegaMed” SA (1 akcja),
• „ELBEST” sp. z o. o. (1 akcja).

7. Komisja jednogłośnie zezwoliła Elstar Oils SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) z dniem 10 marca 2012 r.

8. KNF zapoznała się z informacją o:

• zdiagnozowanych problemach rynku bancassurance w Polsce,
• wstępnych planach finansowych banków na 2012 r.,
• funkcjonowaniu Europejskich Urzędów Nadzoru w 2011 r.,
• sytuacji sektora bankowości spółdzielczej w związku z przewidywanym wprowadzeniem CRD IV i możliwych działaniach dostosowawczych,
• zgodności sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF,
• ofertach publicznych papierów wartościowych innych niż certyfikaty inwestycyjne przeprowadzonych w 2011 r.,
• działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce i krajowych zakładów ubezpieczeń za granicą w 2010 r.,
• makroekonomicznych skutkach wyższych wymogów kapitałowych dla banków.

9. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 6 marca 2012 r.
• 20 marca 2012 r.
• 3 kwietnia 2012 r.

Do pobrania

Komunikat ze 149. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 lutego 2012 r.

plik .pdf, 175,2kB
Pobierz