Komunikat w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)

data aktualizacji

19 grudnia 2012 r.
 
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono:
  • Regulamin rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) KDPW_CCP SA.

Na podstawie przepisów zatwierdzonego Regulaminu, KDPW_CCP SA będzie dokonywać rozliczeń transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym w drodze nowacji rozliczeniowej, jak również będzie organizować system zabezpieczania płynności rozliczanych transakcji.