Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego ZE PAK

data aktualizacji

  
8 października 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

 • Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA z siedzibą w Koninie w związku z ofertą publiczną akcji serii A1 oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1 i B1 (oferującym jest Dom Maklerski PKO BP SA).