Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Vistula Group

Data aktualizacji:

13 lipca 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii K, praw do akcji serii K oraz praw poboru akcji serii K (oferującym jest Dom Maklerski BOŚ SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Vistula Group

plik .pdf, 131,2kB
Pobierz