Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Rovese

Data aktualizacji:

20 listopada 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Rovese SA z siedzibą w Kielcach w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I, praw do akcji serii I oraz praw poboru akcji serii I (oferującym jest Dom Maklerski PKO BP z siedzibą w Warszawie).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Rovese

plik .pdf, 131,2kB
Pobierz