Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Korporacji Budowlanej DOM

data aktualizacji

3 grudnia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

 Korporacja Budowlana DOM SA (dawniej Trion SA) z siedzibą w Kartoszynie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii V1, V2 i V3 (składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym na prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów) - oferującym jest Dom Maklerski IDM SA.