Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Getin Noble Banku SA

Data aktualizacji:

20 stycznia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Getin Noble Bank SA w związku z publiczną ofertą obligacji na okaziciela w ramach Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji (oferującym jest NOBLE Securities). 

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Getin Noble Banku SA

plik .pdf, 127,8kB
Pobierz