Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego

data aktualizacji

5 grudnia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego SA z siedzibą we Wrocławiu w związku z publiczną ofertą akcji serii A i B (oferującym jest Bank Gospodarki Żywnościowej SA – Biuro Maklerskie BGŻ SA).