Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Betomax Polska

data aktualizacji

20 grudnia 2012 r.
 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Betomax Polska SA z siedzibą w Końskich w związku z publiczną ofertą akcji serii B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Dom Maklerski BOŚ SA).