Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Banku Ochrony Środowiska

Data aktualizacji:

10 kwietnia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz praw do akcji serii P (oferującymi są ING Securities SA oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Banku Ochrony Środowiska

plik .pdf, 185,1kB
Pobierz