Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego ATM Systemy Informatyczne

Data aktualizacji:

16 kwietnia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• ATM Systemy Informatyczne SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych serii A, B, C, D, (składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym na prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów) – oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego ATM Systemy Informatyczne

plik .pdf, 16,1kB
Pobierz