Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Trion i Harper Hygienics

Data aktualizacji:

30 marca 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekty emisyjne sporządzone przez:

• Trion SA (dokument ofertowy, dokument podsumowujący i dokument rejestracyjny składające się na prospekt emisyjny sporządzony w formie zestawu dokumentów) w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V (oferującym jest Dom Maklerski IDM),

• Harper Hygienics SA (dokument ofertowy i dokument podsumowujący składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 16 marca 2012 r. na prospekt emisyjny sporządzony w formie zestawu dokumentów) w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Trigon Dom Maklerski). 

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Trion i Harper Hygienics

plik .pdf, 66,5kB
Pobierz