Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Tarczyński SA i BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4

Data aktualizacji:

29 czerwca 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekty emisyjne:

• Tarczyński SA z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C i F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C i F oraz praw do akcji serii F spółki Tarczyński SA.
(Oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku SA)


• BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 z siedzibą w Warszawie sporządzony w związku z ofertą publiczną  oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii B emitowanych przez BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4.

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Tarczyński SA i BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4

plik .pdf, 75,7kB
Pobierz