Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wyroków NSA dotyczących powołania prezesa zarządu TUW SKOK oraz TUnŻ SKOK

Data aktualizacji:

8 lutego 2012 r.


     W dniu 8 lutego 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) po rozpatrzeniu skarg kasacyjnych wniesionych przez KNF wydał wyroki (II GSK 1481/10, II GSK 1544/10), na mocy których uchylił uprzednie wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) uchylające decyzje KNF odmawiające zgody na powołanie prezesa zarządu TUW SKOK oraz TUnŻ SKOK SA.

     NSA przychylił się do argumentów zawartych w skargach kasacyjnych wniesionych przez KNF i uznał, że WSA w sposób wadliwy uzasadnił swoje wyroki, m.in. nieprawidłowo interpretując przepis prawa wymagający od prezesa zarządu zakładu ubezpieczeń dawania rękojmi prowadzenia spraw zakładu w sposób należyty oraz niesłusznie uznając, iż KNF w swoich decyzjach odwoływała się do niekonkretnych okoliczności sprawy. Wytknięte zostały także inne naruszenia przepisów postępowania przez WSA, które miały istotny wpływ na wynik sprawy.

     Po sporządzeniu przez NSA pisemnego uzasadnienia wyroków sprawy zostaną ponownie rozpatrzone przez WSA, z uwzględnieniem wytycznych i ocen prawnych wyrażonych w uzasadnieniu wyroków NSA.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wyroków NSA dotyczących powołania prezesa zarządu TUW SKOK oraz TUnŻ SKOK

plik .pdf, 72,3kB
Pobierz