Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Zakładach Azotowych w Tarnowie – Mościcach

data aktualizacji


26 lipca 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 26 lipca 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

• Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach SA z siedzibą w Tarnowie.

Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Papierów Dłużnych Polonez,
- PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek,
- PZU Akcji Krakowiak,
- PZU Akcji Nowa Europa.