Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Vestas-Poland

Data aktualizacji:

10 kwietnia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 6 kwietnia 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

Vestas-Poland sp. z o.o.

Zarządzającym jest Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Vestas-Poland

plik .pdf, 63,9kB
Pobierz