Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Powszechnej SKOK

Data aktualizacji:

15 lutego 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 15 lutego 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Powszechną Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Zarządzającym jest:

 1. SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego,
 2. SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
  - Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji,
  - Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji,
  - Subfundusz SKOK Gotówkowy,
  - Subfundusz SKOK Obligacji,
  - Subfundusz SKOK Akcji,
 3. SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1,
 4. SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2.
Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Powszechnej SKOK

plik .pdf, 101,9kB
Pobierz