Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w PGNiG Energia SA Oddział Obrotu Energią w Warszawie z siedzibą w Warszawie

Data aktualizacji:

4 lipca 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 4 lipca 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

PGNiG Energia SA Oddział Obrotu Energią w Warszawie z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
• PZU Papierów Dłużnych Polonez,
• PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek,
• PZU Zrównoważony,
• PZU Akcji Krakowiak,
• PZU Akcji Nowa Europa.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w PGNiG Energia SA Oddział Obrotu Energią w Warszawie z siedzibą w Warszawie

plik .pdf, 153,8kB
Pobierz