Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w PGE Dystrybucja

data aktualizacji

26 listopada 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 23 listopada 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

PGE Dystrybucja SA

Zarządzającym jest:
- Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty.