Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Ecco Holiday i Ecco Travel

data aktualizacji

5 marca 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 29 lutego 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych programy tworzone w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Ecco Holiday sp. z o.o.
Ecco Travel sp. z o.o.

Zarządzającym jest:
1. SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego,
2. SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji,
- Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji,
- Subfundusz SKOK Gotówkowy,
- Subfundusz SKOK Obligacji,
- Subfundusz SKOK Akcji,
3. SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1,
4. SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2.