Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w 4BUSINESS

data aktualizacji

16 sierpnia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 13 sierpnia 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

• 4BUSINESS Sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzowicach

Zarządzającym jest Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.