Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w „4 PROFI - T”

Data aktualizacji:

16 lipca 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 16 lipca 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

„4 PROFI - T” sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu.

Zarządzającym jest Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w „4 PROFI - T”

plik .pdf, 99,8kB
Pobierz