Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru międzyzakładowego PPE

Data aktualizacji:

30 kwietnia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 27 kwietnia 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Energetykę Solarną ENSOL sp. z o.o., 
  • Carbo-Graf Spółka sp z o.o., 
  • Zakład Remontowo-Budowalny „Majnusz” sp z o.o.,
  • osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Mandrysz Ewald Zakład Usług Budowalnych,
  • osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Papaj Marek Zakład Produkcyjno-Usługowy,
  • osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Majnusz Eugeniusz Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy,
  • osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Nadzory i Doradztwo w Budownictwie i BHP, Franciszek Sobczuk,
  • osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Majnusz Roman Przedsiębiorstwo Majnusz.

Zarządzającym jest ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonym subfunduszem - ING Subfunduszem Stabilnego Wzrostu.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru międzyzakładowego PPE

plik .pdf, 113,7kB
Pobierz