Komunikat w sprawie wpisów do rejestru PPE

data aktualizacji

6 sierpnia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 3 sierpnia 2012 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych programy tworzone w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

Polski Związek Łowiecki,
ENERGA – OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje Toruń Sp. z o.o.,
ENERGA – OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje Gdańsk Sp. z o.o.

Zarządzającym są:
- Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Polski Związek Łowiecki),
- PZU Życie S.A. (ENERGA – OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje).