Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie przystąpienia do postępowania upadłościowego PBG

Data aktualizacji:

23 listopada 2012 r.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierował do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto oświadczenie o wstąpieniu do postępowania upadłościowego PBG SA.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, w sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem w obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów wykonujących działalność na tym rynku Przewodniczącemu KNF przysługują uprawnienia prokuratora wynikające z przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Z kolei zgodnie z art. 60 kodeksu postępowania cywilnego, prokurator może w ramach postępowania składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowaniu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe. Prokurator może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego służy środek odwoławczy.

Do pobrania

Komunikat w sprawie przystąpienia do postępowania upadłościowego PBG

plik .pdf, 182,9kB
Pobierz