Komunikat na temat trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

data aktualizacji

4 października 2012 r.


Działając w imieniu Komisji Nadzoru Finansowego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres 30 września 2009 roku do 28 września 2012 roku wyniosła 19,284%, zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 9,642%. Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu.
Wartości stóp zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych zawarte są w poniższej tabeli.

Stopy zwrotu OFE za okres od 30-09-2009 do 28-09-2012

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

Kwota niedoboru

 Nordea OFE

21,319%X
 ING OFE21,311%X
 Allianz Polska OFE21,013%X
 Amplico OFE20,325%X
 Aviva OFE Aviva BZ WBK                                   19,819%X
 OFE WARTA 19,538%X
 AXA OFE 19,268%X
 PKO BP Bankowy OFE 19,093%X
 Pekao OFE 17,764%X
 OFE PZU "Złota Jesień" 17,634%X
 Generali OFE 17,512%X
 AEGON OFE 17,413%X
 OFE Pocztylion 16,343%X
 OFE POLSAT 11,966%X

Średnia ważona stopa zwrotu

19,284%x

Minimalna stopa zwrotu

           9,642%

x