Komunikat w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie KBC German Jumper FIZ oraz zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego udzielono zezwolenia na utworzenie przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie:

• KBC German Jumper Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego co jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A emitowanych przez KBC German Jumper FIZ.