Komunikat ze spotkania ze środowiskiem towarzystw funduszy inwestycyjnych

data aktualizacji

15 czerwca 2011 r.


W dniu 15 czerwca 2011 r. odbyło się spotkanie kierownictwa UKNF ze środowiskiem towarzystw funduszy inwestycyjnych:

Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy:

• Proces badania i oceny nadzorczej towarzystw funduszy inwestycyjnych (BION),

• Dyrektywa 2009/65/WE UCITS IV– wyzwania dla polskiego rynku funduszy inwestycyjnych.