Komunikat ze spotkania ze środowiskiem pracowniczych towarzystw emerytalnych

data aktualizacji

19 maja 2011 r.

W dniu 19 maja 2011 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się spotkanie kierownictwa UKNF ze środowiskiem pracowniczych towarzystw emerytalnych nt. „Pożądane kierunki rozwoju pracowniczych funduszy emerytalnych. Postulaty środowiska pracowniczych towarzystw emerytalnych w kontekście zmian na rynku otwartych funduszy emerytalnych”.

Podczas spotkania omówiono nową rolę pracowniczych funduszy emerytalnych w kontekście wprowadzenia zmian w systemie zabezpieczenia społecznego.

Uczestnicy dyskutowali na temat zdynamizowania rozwoju rynku pracowniczych funduszy emerytalnych, a także omówili bieżące problemy występujące na tym rynku.

UKNF przedstawił również propozycję w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i stabilności rynku PFE oraz optymalizacji nad nim nadzoru.


W spotkaniu uczestniczyli:

• Jacek Bednarski, Członek Zarządu PTE Nowy Świat,
• Kamila Buchholz, Prezes Zarządu PTE NESTLE POLSKA,
• Robert Juszczak, Prezes Zarządu PTE Nowy Świat,
• Małgorzata Łaszczewska, Prezes Zarządu MPTE PZU,
• Grażyna Rzehak-Majcherek, Prezes Zarządu PTE UNILEVER Polska,
• Agnieszka Szpyrkowska, Członek Zarządu PTE NESTLE POLSKA,
• Janusz Szreder, Prezes Zarządu PTE Telekomunikacji Polskiej,
• Vanessa Tomczuk, Kierownik ds. Operacyjnych i Regulacji PTE UNILEVER Polska.