Komunikat ze spotkania ze środowiskiem biegłych rewidentów rynku ubezpieczeniowego

data aktualizacji

 16 maja 2011 r.

W dniu 16 maja 2011 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się spotkanie kierownictwa UKNF ze środowiskiem biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń, na temat:
• obszarów ryzyka zidentyfikowanych przez biegłych rewidentów podczas badania sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń sporządzonych za 2010 r.,
• metodyki BION (Badanie i Ocena Nadzorcza) stosowanej w nadzorze opartym na analizie ryzyka,
• doświadczeń biegłych rewidentów ze współpracy z komitetami audytu.


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: BDO, Ernst & Young Polska, FINANS-SERVIS Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, Grant Thornton Frąckowiak, Mazars & Guerard Audyt oraz  PricewaterhouseCoopers.