Komunikat ze spotkania ze środowiskiem banków spółdzielczych

data aktualizacji

6 czerwca 2011 r.

W dniu 6 czerwca 2011 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ze środowiskiem banków spółdzielczych.

Głównym tematem dyskusji były perspektywy rozwoju oraz możliwe kierunki zmian funkcjonowania banków spółdzielczych. Omówiono bieżące problemy w działalności sektora. Zwrócono również uwagę na wpływ regulacji europejskich na sytuację banków spółdzielczych oraz zasady ich współpracy z bankami zrzeszającymi.

W spotkaniu wzięli udział:

• przedstawiciele UKNF,
• przedstawiciele banków spółdzielczych,
• przedstawiciele banków zrzeszających,
• przedstawiciele izby gospodarczej banków spółdzielczych.