Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze spotkania ze Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi

Data aktualizacji:

13 września 2011 r. 


W dniu 13 września 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z kierownictwem UKNF nt. „Perspektywy dla sektora SKOK”.

Prezentacje ze spotkania:
1. Działania konieczne w przypadku ewentualnego wejścia w życie ustawy o SKOK z dn. 5 listopada 2009 r.
– Krzysztof Broda, Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Bankowego UKNF

2. Możliwe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o SKOK.
- Marek Wędrychowski, Dyrektor Zarządzający Pionem Prawno – Legislacyjnym UKNF

3. Zasady działania nadzoru publicznego.
– Krzysztof Broda, Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Bankowego UKNF

4. Przygotowania UKNF do ewentualnego nadzoru nad działalnością SKOK.
– Dariusz Twardowski, Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej UKNF

5. Możliwe wymogi regulacyjne w zakresie ograniczania ryzyka działalności instytucji kredytowych.
– Paweł Sawicki, Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji UKNF

6. Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych.
– Paweł Sawicki, Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji UKNF

7. Stanowisko UKNF w zakresie przewidzianego w Ustawie zewnętrznego audytu Kas (art. 87 ustawy o SKOK).
– Dariusz Twardowski, Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej UKNF

Do pobrania

Komunikat ze spotkania ze Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi

plik .pdf, 199,6kB
Pobierz