Komunikat ze spotkania z sektorem bankowym

data aktualizacji

W dniu 25 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządów banków z kierownictwem UKNF nt.: