Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 145. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 grudnia 2011 r.

Data aktualizacji:

28 grudnia 2011 r.

1. W sto czterdziestym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
• Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF zapoznała się z informacją na temat przeglądu rynku finansowego, dokonanego na podstawie art. 14 ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, w celu identyfikacji grup spełniających kryteria konglomeratu finansowego.

Wyniki przeglądu wskazują, że żadna krajowa grupa nie spełnia kryteriów kwalifikujących ją jako konglomerat finansowy.

3. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA akcji Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

4. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec pośredniego nabycia przez ING Insurance Eurasia N.V. z Holandii akcji ING Investment Management (Polska) SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec pośredniego nabycia przez ING Insurance Topholding N.V. z Holandii akcji ING Investment Management (Polska) SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec pośredniego nabycia przez ING Insurance Eurasia N.V. z Holandii akcji ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec pośredniego nabycia przez ING Insurance Topholding N.V. z Holandii akcji ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

5. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• ING Otwartego Funduszu Emerytalnego.

6. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 10 stycznia 2012 r.
• 24 stycznia 2012 r.
• 7 lutego 2012 r.
• 21 lutego 2012 r.
• 6 marca 2012 r.
• 20 marca 2012 r.
• 3 kwietnia 2012 r.

____________________________________

Pan M. Grabowski nie brał udziału w głosowaniu spraw opisanych w pkt 2 – 5.

Do pobrania

Komunikat ze 145. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 grudnia 2011 r.

plik .pdf, 48,4kB
Pobierz