Komunikat ze 142. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2011 r.

data aktualizacji

29 listopada 2011 r.

1. W sto czterdziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Maciej H. Grabowski – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Pana Leszka Czarneckiego za pośrednictwem Get Bank SA akcji Getin Noble Bank SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

3. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego objęcia przez Pana Leszka Czarneckiego, bezpośrednio oraz za pośrednictwem LC Corp B.V. z Holandii, akcji Get Bank SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

4. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Get Bank SA akcji Noble Securities SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

5. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Pana Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

6. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 6 grudnia 2011 r.
• 20 grudnia 2011 r.
• 10 stycznia 2012 r.
• 24 stycznia 2012 r.
• 7 lutego 2012 r.
• 21 lutego 2012 r.
• 6 marca 2012 r.
• 20 marca 2012 r.
• 3 kwietnia 2012 r.