Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego ZPUE

Data aktualizacji:

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• ZPUE SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A (oferującym jest Mercurius Dom Maklerski).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego ZPUE

plik .pdf, 63,7kB
Pobierz