Komunikat ze 120. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 stycznia 2011 r.

data aktualizacji

1. W sto dwudziestym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pani Czesława Ostrowska1  – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  KNF znowelizowała Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Wyniki głosowania Komisji: 2 głosy za (Pan S. Kluza, Pan L. Gajek), 2 głosy przeciw (Pan D. Daniluk, Pan J. Pruski).

Nowelizacja odnosi się do wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym poprzez zalecenie zmniejszenia ekspozycji na ryzyko walutowe, rzetelną i dokładną ocenę zdolności kredytowej, kontrolowanie jakości portfela kredytowego oraz odpowiednie ustanawianie zabezpieczeń. Nowelizacja ma na celu także dostosowanie zaleceń nadzoru do treści Rekomendacji T i istniejących zaleceń w Rekomendacji S II.


3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Łukasza Kalinowskiego na Prezesa Zarządu MetLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA,
• Pana Piotra Urbańczyka na Prezesa Zarządu Meritum Bank ICB SA,
• Pana Carla Vökta na Członka Zarządu Banku BPH SA.


4. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 8 lutego 2011 r.
• 18 lutego 2011 r.
• 8 marca 2011 r.
• 22 marca 2011 r.
• 5 kwietnia 2011 r.
• 19 kwietnia 2011 r.

1 P. Cz. Ostrowska nie uczestniczyła w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 2.