Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 119. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 stycznia 2011 r.

Data aktualizacji:

1. W sto dziewiętnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
• Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Kamili Buchholz na Członka Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Nestle Polska SA,
• Pana Henryka Schulza na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczółkach.

3.  Komisja jednogłośnie nałożyła na spółkę Wikana SA karę pieniężną w wysokości 70 tysięcy złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na:

• niewskazaniu w raporcie bieżącym nr 67/2009 z dn. 9 października 2009 r., że umowa zawarta pomiędzy spółką zależną emitenta – Wikaną Bioenergia sp. z o. o. a spółką Bio Power sp. z o. o. miała charakter warunkowy,
• nieprzekazaniu w raporcie bieżącym nr 46/2009 z dn. 25 maja 2009 r. załączników do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w dn. 24 czerwca 2009 r.

4. KNF jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną – akcjonariusza spółki publicznej Travelplanet.pl SA karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o zmniejszeniu udziału w spółce poniżej progu 5% głosów w grudniu 2008 r.

5.  Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:

• AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion.

6. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:
• 25 stycznia 2011 r.
• 8 lutego 2011 r.
• 22 lutego 2011 r.
• 8 marca 2011 r.
• 22 marca 2011 r.
• 5 kwietnia 2011 r.
• 19 kwietnia 2011 r.

1Pan D. Daniluk nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 3, 4, 5. 
2Pan M. Bucior nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 3, 4, 5.

 

Do pobrania

Komunikat ze 119. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 stycznia 2011 r.

plik .pdf, 75,4kB
Pobierz