Komunikat z dnia 24 maja 2011 r. ze spotkania z sektorem bankowym

data aktualizacji

24 maja 2011 r.

W dniu 24 maja 2011 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z przedstawicielami sektora bankowego.

Głównym tematem dyskusji była polityka regulacyjna na forum Unii Europejskiej z perspektywy nadzoru finansowego i banków. Uczestnicy omówili najważniejsze kierunki zmian w regulacjach bankowych, w szczególności w zakresie zarządzania kryzysowego (recovery and resolution framework), funduszu naprawczego (resolution fund) oraz funkcjonowania  systemów gwarantowania depozytów (DGS).