Komunikat w sprawie zezwolenia na utworzenie Allianz Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

data aktualizacji

25 sierpnia 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udzielono zezwolenia na utworzenie:

• Allianz Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.