Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach

data aktualizacji

28 czerwca 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach SA w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, praw do akcji serii C, praw poboru akcji serii C (oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).