Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Wittchen z siedzibą w Kiełpinie, Łomianki k. Warszawy

data aktualizacji

1 lipca 2011 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Wittchen SA z siedzibą w Kiełpinie Łomianki k. Warszawy w związku z ofertą publiczną akcji serii B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Dom Maklerski PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie).